• banner 8

Drift och underhåll av membrankompressorn

Membrankompressorerna används ofta inom kemisk industri, vetenskapliga forskningstester, livsmedel, elektronik och nationellt försvar.Användare bör vara skickliga i drift och dagligt underhåll av membrankompressorn.
Ett .Funktionen av membrankompressor
Starta maskinen:
1. Kontrollera oljenivån och insugningstrycket och vrid växeln manuellt en vecka;

2. Öppna inloppsventilen, avgasventilen och kylvattenventilerna;

3. Starta motorn och stäng av oljeventilens handtag;

4.Kontrollera om maskineriet går normalt, om oljeutloppet och avgastrycket uppfyller kraven

Stäng av maskinen:

1. Stäng av motorn;

2. Stäng av, avgasventiler och kylvattenventiler;

3.Öppna oljeventilens handtag.
Justering av oljetryck: Kompressorns oljeutloppstryck bör vara större än ca 15 % av avgastrycket.Om oljetrycket är för lågt eller för högt kommer det att påverka avgastrycket, arbetseffektiviteten och maskinens livslängd.Du bör justera oljetrycket.Detaljerna är som följer: Lossa den oljeblockerande muttern vid ventilens bakdel, och justeringsskruven vrids medurs och oljetrycket stiger;annars minskar oljetrycket.

Obs: När du justerar oljetrycket ska varje roterande justerskruv vridas på och oljelagringshandtaget ska vridas på och sedan stängas.Vid denna tidpunkt är oljetrycket som visas av tryckmätaren mer exakt.Upprepa detta tills oljetrycket uppfyller kraven.

Membranbyte: När membranet är brutet startas larmenheten, kompressorn stoppas automatiskt och ljudljuset visas.Vid denna tidpunkt är det nödvändigt att kontrollera och byta membranet.När du byter membran, rengör lufthåligheten och rengör luften med tryckluft, och inga granulära främmande föremål är tillåtna, annars kommer det att påverka membranets livslängd.När membranet är installerat bör membranets sekvens monteras korrekt, annars kommer det att påverka den normala användningen av kompressorn.

Obs: Efter att ha bytt membran, ta bort larmledningen med en tryckluft och rengör den och installera den efter 24 timmars normal start.Blås igen efter en vecka.På så sätt kan fenomenet fellarm elimineras kraftigt.Om larmet inträffar inom en kort tid efter membranbytet bör du överväga om det är fel larm.Upprepa ovanstående operationer och observera om larmleden har en stor mängd olja eller gasutsläpp för att avgöra om larmet är felaktigt.
Två .Kontroll och uteslutning av kompressorfel

Oljeledningsfel:

(1) Oljetrycket är för lågt eller inget oljetryck, men avgastrycket är normalt

1. Tryckmätaren är skadad eller dämpningsanordningen är blockerad, och trycket kan inte visas normalt;

2. Bränsleventilen är inte strikt stängd: Dra åt oljeförvaringshandtaget och kontrollera om det kommer olja från oljereturröret.Om det finns oljeutsläpp, byt ut oljeventilen;

3. Kontrollera och rengör enkelriktad ventil under oljelagringsventilen.

Obs: När du rengör envägsventilen, var uppmärksam på installationsordningen och riktningen för stålkulor, kolvar, fjäder- och fjädersäten.

(2) För högt oljetryck eller inget oljetryck och inget lufttryck

1. Kontrollera om oljenivån är för låg;

2. Kontrollera kompensationsoljepumpen.

1) Ta bort lagerändskyddet och kontrollera om pluggstången har fastnat i bagageutrymmet.

2) Ta bort oljerörskarven och kontrollera kompensationsoljepumpens oljeutloppsstatus när strömmen slås på.Under normala omständigheter bör det finnas tillräckligt med olja och ett visst tryck.Om ingen olja töms ut eller om det inte finns någon stress, är det nödvändigt att kontrollera och städa upp oljepumpen in och oljeutloppsventilen.Om det fortfarande inte finns någon förändring efter att inspektionen är klar, bör kolven och kolven anses vara allvarligt slitna och bör bytas ut i tid.

3) Efter att ha bekräftat att kompensationsoljepumpen fungerar normalt, kontrollera och rengör oljetanken i oljeventilen.

4) Slitaget på den tryckreglerande ventilkärnan och ventilsätet är kraftigt slitet eller fastnat av främmande föremål: byt ut eller rengör ventilkärnan och ventilsätet.

5) Kontrollera slitaget på kolvringen och cylinderhylsan och byt ut dem i tid.

Dagligt underhåll av membrankompressor

Kompressorns luftintag bör installeras inte mindre än 50 mesh filter, och kontrollera regelbundet rengöringsluftventilen;den nya maskinen måste byta ut hydrauloljan när den används i två månader och rengöra bränsletanken och cylinderkroppen;Om man ska lossa;hålla utrustningen ren och vacker.

Kort sagt, som en relativt exakt mekanisk utrustning, förutom att vara bekant med dess normala drift, underhåll och underhåll, är den också välkänd för sina speciella funktioner och funktioner för att förhindra sällsynt och giftig gasläckage.Orsaka produktionssäkerhetsolyckor och personsäkerhetsolyckor.

Drift och underhåll av membrankompressorn


Posttid: 2022-nov-04