• banner 8

Företagets historia

Företagets historia

om-oss-1024x488

Från 1905 till 1916 var företagets föregångare Xuzhou Longhai Railway Locomotive Depot, som etablerades när Frankrike ochBelgien investerade i byggandet av Longhai Railway i Kina.
1951 tog People's Liberation Army Railway Corps över och omvandlade den till Railway Corps First Machinery Plant.
1960 utvecklades den första 132KW kolvkompressorn framgångsrikt
1962 döptes det om till Chinese People's Liberation Army Factory 614,
1984, efter att ha ändrats till en fabrik, slogs den samman till ministeriet för järnvägar och ändrades till ministeriet för järnvägsteknikkommandoXuzhou maskinfabrik.
1995 döptes det officiellt om till Xuzhou Machinery General Plant of China Railway Construction Corporation, som är ett dotterbolag till det statligt ägda AssetsÖvervaknings- och förvaltningskommission.
År 2008, enligt statsrådets dokument nr 859, som den första omstruktureringen av företag inom SASAC, den 105-åriga China RailwayConstruction Corporation Xuzhou Machinery Plant omstrukturerades framgångsrikt.